Účtovníctvo

Čo je to účtovníctvo? Jednoducho povedané účtovníctvo je evidovanie hospodárskej činnosti pomocou účtov. V súčasnej dobe sa mnoho majiteľov firiem pozerajú na účtovníctvo ako na niečo čo musia vykonávať vo svojej firme, pretože im to prikazuje zákon. Čo je v podstate pravda, ale nevedia, že existuje niekoľko druhou účtovníctva (napr. finančné, manažérske, nákladové...), ktoré ale nevedia využívať. A preto som tu my.

Zákon prikazuje viesť účtovníctvo, ktoré slúži ako zdroj informácií pre externých užívateľov ako sú orgány verejnej správa najmä daňový úrad, zákazníkov, investorov.

Naším cieľom je spracovať účtovníctvo tak, aby boli splnené všetky požiadavky voči štátu, ale aj aby majitelia resp. finanční manažéri dostali také informácie na základe, ktorých dokážu urobiť také rozhodnutia, ktoré posunú ich podnikateľskú činnosť dopredu. Účtovníctvo spracovávame formou manažérskeho a nákladového účtovníctva.

 

pre bližšie informácie nás kontaktujte na tel. čísle 0911 43 55 66


 

 • Cenník podvojného účtovníctva

  Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. §9 ods. 1. je účtovná jednotka (teda firmy s.r.o.) sú povinná viesť svoje účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva

 • Cenník mzdového účtovníctva

  Keď firma príjme do zamestnania svojho prvého zamestnanca musí rozšíriť svoje účtovníctvo o ďalší nástroj, ktorým je mzdové účtovníctvo, s čím zároveň prichádzajú nové administratívne povinnosti.

  Väčšina ľudí si pod pojmom mzdové účtovníctvo predstavuje spracovanie miezd zamestnancov. Tento pohľad je však nesprávny, pretože vedenie mzdového účtovníctva je veľmi administratívne rozsiahle, ktoré začína okamihom prijatia zamestnanca až po jeho ukončenie pracovného pomeru.

   

 • Doplnkové účtovné/manažérske služby

  Spracovaním Vášho účtovníctva nekončíme.

  Ponúkame Vám ďaľšie možnosťi využitia našich služieb, ktoré Vám pomôžu sa lepšie zorientovať v akom stave sa nachádza Váš biznis.