Náš prepravný poriadok

BLANKYT s. r. o.  so sídlom vo Zvolene podľa §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave vydáva PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY, ktorý je rozdelený do piatich oddielov pozostávajúcich z 21 článkov.